Direktor Instituta:
dr Radmila Pivić, naučni savetnik
kontakt telefon: ++ 38 111 2667175

Tekući računi Instituta:
Institut za zemljište ima otvorene tekuće račune kod Komercijalne banke AD Beograd i Banca Intesa AD Beograd.

banka: Komercijalna banka AD Beograd
vrsta računa: tekući
broj računa: 205-18183-53

banka: Banca Intesa AD Beograd
vrsta računa: tekući
broj računa: 160-316744-56

Matični broj Instituta:
07017561

PIB:
100349057

e-mail adresa Instituta:
soils.institute@gmail.com

Telefon Instituta:
++ 38 111 2667199
++ 38 111 2667123

Telefon računovodstva Instituta:

++ 38 111 2662821

Fax Instituta:
++ 38 111 2667199
++ 38 111 2667123