Kadar Instituta za zemljište sa naučnim, istraživačkim i stručnim zvanjima:
1. dr Radmila Pivić, naučni savetnik
2. dr Dušica Delić, naučni savetnik
3. dr Elmira Saljnikov, naučni savetnik
4. dr Vesna Mrvić, naučni savetnik
5. dr Aleksandra Stanojković-Sebić, naučni savetnik
6. dr Mira Milinković, viši naučni saradnik
7. dr Olivera Stajković-Srbinović, viši naučni saradnik
8. dr Vladan Ugrenović, viši naučni saradnik
9. dr Biljana Sikirić, viši naučni saradnik
10. dr Jelena Maksimović, viši naučni saradnik
11. dr Aneta Buntić, viši naučni saradnik
12. dr Darko Jaramaz, naučni saradnik
13. dr Magdalena Knežević, naučni saradnik
14. dr Jelena Pavlović, naučni saradnik
15. MSc Sonja Tošić, istraživač saradnik
16. MSc Marina Jovković, istraživač saradnik
17. MSc Tara Grujić, istraživač saradnik
18. MSc Mila Pešić, istraživač saradnik
19. MSc Vojislav Lazović, istraživač pripravnik
20. mr Nataša Rasulić, stručni savetnik
21. mr Nikola Koković, stručni savetnik
22. MSc Mile Nikoloski, stručni savetnik
23. Zoran Dinić, dipl.hem., stručni savetnik
24. MSc Ferdinando Margarino, stručni saradnik
25. MSc Boris Nerandžić, stručni saradnik

eNauka - Institut za zemljište


Upravni odbor:
- dr Vasa Radonić - predsednik Upravnog odbora, naučni savetnik, Institut BioSens, Novi Sad.
- dr Aneta Buntić - zamenik predsednika Upravnog odbora, viši naučni saradnik, Institut za zemljište, Beograd.
- prof. dr Vladimir Ćirić, vanredni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
- prof. dr Miloš Pajić, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu.
- dr Dragica Stanković, naučni savetnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd.
- dr Vladan Ugrenović, viši naučni saradnik, Institut za zemljište, Beograd.
- dr Jelena Maksimović, viši naučni saradnik, Institut za zemljište, Beograd.