Kadar Instituta za zemljište sa naučnim i stručnim zvanjima:

1. dr Milan Zdravković, naučni savetnik
2. dr Dragana Jošić, naučni savetnik
3. dr Radmila Pivić, naučni savetnik
4. dr Dušica Delić, naučni savetnik
5. dr Elmira Saljnikov, naučni savetnik
6. dr Vesna Mrvić, viši naučni saradnik
7. dr Aleksandra Stanojković-Sebić, viši naučni saradnik
8. dr Biljana Sikirić, naučni saradnik
9. dr Olivera Stajković-Srbinović, naučni saradnik
10. msc Darko Jaramaz, istraživač saradnik
11. Zoran Dinić, dipl.hem., istraživač saradnik
12. Jelena Maksimović, dipl.ing., istraživač saradnik
13. mr Mirjana Zdravković, stručni savetnik I
14. mr Nataša Rasulić, stručni savetnik I
15. mr Nikola Koković, stručni savetnik I
16. Mile Nikoloski, dipl.ing., stručni savetnik
17. Ðorde Kuzmanović, dipl.ing., stručni savetnik
18. Ferdinando Margarino, dipl.ing., stručni saradnik
19. Boris Nerandžić, dipl.ing., stručni saradnik