Obim akreditacije je dostupan na internet prezentaciji ATS-a

Molimo korisnike da se upoznaju sa svojim pravima prilikom korišćenja usluga laboratorije:
- Politika kvaliteta
- Pravilnik o poštovanju nepristrasnosti i poverljivosti
- Pravilo odlučivanja