Projekti za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tešnološkog razvoja Republike Srbije na kojima je Institut za zemljište nosilac:

1. TR 37006 - Proučavanje uticaja kvaliteta zemljišta i voda za navodnjavanje za efikasniju proizvodnju poljoprivrednih kultura i očuvanje životne sredine.

2. III 46007 Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izvor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata.

Projekti za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tešnološkog razvoja Republike Srbije na kojima je Institut za zemljište učesnik:

1. TR31059 - Novi koncept oplemenjivanja sorti i hibrida povrća namenjenih održivim sistemima gajenja uz primenu biotehnoloških metoda

2. III42011 - Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije

3. TR31018 - Razdrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštitit bilja