U Institutu za zemljište početkom svake godine organizuje se kampanja proizvodnje mikrobioloških đubriva. Najčešće kampanja traje do aprila meseca.
Izborom proizvoda u "prozorima" na ovoj stranici možete se informisati o proizvodima Instituta i dostaviti podatke o sebi, kao i vrsti i količini robe koja vas interesuje.

Nakon ispostavljanja profakture, uplatom na tekući račun br.: 205-18183-53 Komercijalna banka,
Institut za zemljište, Teodora Drajzera 7, 11000 Beograd sa naznakom: "Za mikrobiološko đubrivo Azotofiksin proizvod Instituta za zemljište". Moći ćete da dobijete široku paletu mikrobioloških đubriva za sve ekonomski značajne leguminoze.

Preuzimanje robe prema dogovoru sa Institutom za zemljište, Tel:( 011) 2662 821 i ( 011) 2667 199.
Rok isporuke od sredine februara do kraja aprila 2008 godine (najkasnije tri dana od dana uplate u naznačenom periodu).

Ukoliko naručite robu odmah obezbedićete se na vreme proizvodom koji će vam omogućiti visoke i stabilne prinose leguminoznih kultura i umanjiti troškove radi kupovine mineralnih azotnih đubriva (videti stranicu Azotofiksina).

Nastojanje poslovodstva Instituta je da se pored proizvodnje Azotofiksin-a (koja je započela 1952) za soju proširi proizvodnja i ostalih tipova Azotofiksina, kao što su:

Ime i prezime:
Organizacija:

Adresa:

e-mail:
 
Telefon/Fax:

Prozvodi Instituta:
 
Količina:
 
Broj doza:

 
Slanje dodatnih poruka o količini i vrsti proizvoda ili drugih informacija o zahtevu  (poruka):


OVDE MOŽETE DOBITI INFORMACIJE ILI NARUČITI PROIZVODE INSTITUTA ZA ZEMLJIŠTE
1. Mikrobiološko azotno djubrivo Azotofiksin ''S'' - za soju (Glycine max);
2. Mikrobiološko azotno djubrivo Azotofiksin ''G'' - za grašak (Pisum sativum), grahoricu (Vicia sativa), bob (Vicia faba) i sočivo (Lens sp).;
3. Mikrobiološko azotno djubrivo Azotofiksin ''P'' - za pasulj (Phaseolus vulgaris) i boraniju (Phaseolus spp);
4. Mikrobiološko azotno djubrivo Azotofiksin ''L'' - za lucerku (Medicago sativa);
5. Mikrobiološko azotno djubrivo Azotofiksin ''D'' - za crvenu (Trifolium pratense) i belu detelinu (Trifolium repens);
6. Mikrobiološko azotno djubrivo Azotofiksin ''Z'' - za zvezdan-smiljkita (Lotus corniculatus);
7. Mikrobiološko azotno djubrivo ''Gala-Azotofiksin'' - za galegu- kozja rutvica (Galega orientalis);
8. Mikrobiološko azotno djubrivo Azotofiksin ''V'' - za crnu vignu (Vigna mungo) , zelenu vignu (Vigna radiata) i adzuki (Vigna angularis).